Praktyki zawodowe

Praktyki w roku szkolnym 2022-2023:
3 TL- 140 godzin (7 godzin dziennie, 4 tygodnie)- termin- 04.05-31.05.2023r.
3 TPS- 140 godzin(7 godzin dziennie, 4 tygodnie) – termin- 04.05-31.05.2023r.
3 TB- 140 godzin (7 godzin dziennie, 4 tygodnie)- termin- 06.02-03.03.2023r.
4 TBS- 120 godzin (8 godzin dziennie, 3 tygodnie)- termin- 04.05-24.05.2023r.
4 TLP- 120 godzin (8 godzin dziennie, 3 tygodnie)- termin- 04.05-24.05.2023r.

Dokumenty dotyczące praktyk:
Umowa o realizację praktyki zawodowej
Regulamin praktyk
Programy praktyk zawodowych: TB(BUD.12), TL, TPS
Karta przebiegu praktyki(.doc) (.pdf)
Dzienniczek praktyki zawodowej (do kupienia przez ucznia)

Szkolny opiekun praktyk zawodowych- Kamil Karapuda