Samorząd szkolny

Przewodniczący SU:

Julita Serwin

Zastępca Przewodniczącego SU:

Paweł Sokół

Sekretarz:

Patrycja Ptak

Członkowie:

Patryk Kotwiński
Dominik Dziembowski

Opiekun Samorządu:

Ireneusz Cioch