Egzamin maturalny

HARMONOGRAM PISEMNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO – WIOSNA 2023 – w PCE

Kiedy?

O  której?

Gdzie?

Z czego?

       
       
       
       
       
       
       
       

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH – MATURA 2023

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROCEDUR ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE OKE:

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1083&Itemid=14


Komunikat o przyborach.

Harmonogram egzaminów w 2021 r.

 Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat o dostosowaniach.