Grono pedagogiczne

Dyrektor PCE: Marek Moszyk

V-ce dyrektor PCE:

 1. Anna Duńska-Bołoczko
 2. Lucyna Baranowska

Kierownik CKP: Artur Kubiak

Pedagog szkolny: Magdalena Hubacz

Psycholog szkolny: Ewa Gadomska-Oleszkiewicz

NAUCZYCIELE BLOKU HUMANISTYCZNEGO:

Język polski:

 1. Lucyna Baranowska
 2. Anna Kosmowska
 3. Agnieszka Wiśniewska
 4. Magdalena Hubacz
 5. Małgorzata Hrycenko

Język angielski:

 1. Walentyna Lemańska
 2. Beata Korzeniewska-Siwek

Język rosyjski:

 1. Anna Duńska-Bołoczko
 2. Ida Pisiak
 3. Sylwia Traut

Historia i WOS:

 1. Adam Racki
 2. Rafał Chlewiński

NAUCZYCIELE BLOKU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO:

Matematyka:

 1. Barbara Borkowska
 2. Elżbieta Kozłowska
 3. Ewa Piechota
 4. Urszula Baraniecka

Chemia, Fizyka, Biologia:

 1. Wiesława Walentynowicz
 2. Alicja Biała
 3. Romualda Murawska

Geografia, EDB:

 1. Olga Zielant
 2. Wiesław Borówko

Informatyka:

 1. Marek Moszyk
 2. Rafał Chlewiński
 3. Jarosław Olejnik

NAUCZYCIELE RELIGII:

 1. Kamila Rzyp
 2. Ks. Tomasz Jarzynka

NAUCZYCIELE WYCHOWANIE FIZYCZNEGO:

 1. Krzysztof Hrycenko
 2. Krzysztof Jankielewicz
 3. Krzysztof Kamiński
 4. Alicja Biała

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH:

Przedmioty mechaniczne:

 1. Rafał Jarmuszewicz
 2. Kamil Karapuda
 3. Mariusz Kasprzak
 4. Mirosław Klimowicz
 5. Krzysztof Kowalski
 6. Artur Kubiak
 7. Dariusz Rozbicki
 8. Bogdan Woronowicz
 9. Ryszard Wilmont
 10. Piotr Zborowski

Przedmioty budowlane:

 1. Bogdan Garbar
 2. Łukasz Żebrowski

Przedmioty logistyczne:

 1. Ireneusz Cioch
 2. Andrzej Dmowski

Przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości

 1. Irena Gorzelańczyk

Przedmioty gastronomiczne:

 1. Elżbieta Żyżyk
 2. Małgorzata Jankielewicz
 3. Dorota Dobrowolska
 4. Radosław Szulc

DORADCA ZAWODOWY :

 1. Małgorzata Hrycenko

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:

 1. Lucyna Tęcza

WYCHOWAWCY W INTERNACIE:

 1. Roman Borejko
 2. Teresa Załuska
 3. Agnieszka Cioch
 4. Monika Łazarczyk