Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIE

Regulamin opracowano na podstawie :

Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 poz.329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 61, poz 624 z późniejszymi zmianami) w sprawie „ramowych statutów …szkół publicznych”;

Statutu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z dnia 12.11.2007r.

Wyciąg z regulaminu

1.Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:

  1. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
  2. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
  3. Pełni funkcje szkolnego punktu informacji,
  4. Wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  5. Popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,
  6. Uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej,

IV. Biblioteka składa się z:

  1. Wypożyczalni ;
  2. Czytelni ;
  3. Szkolnego Kącika Internetowego (3-stanowiskowego);

 

2. Regulamin wypożyczalni

1. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

2. Maturzyści, uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych oddają książki jeden tydzień przed zakończeniem ich roku szkolnego.

3. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwlocznego odkupienia takiej samej ksiazki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

6. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele kiążek, w tym co najwyżej dwie lektury. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować ( z wyjątkiem lektur, których liczba voluminów jest zbyt mała, by pokryć zapotrzebowanie czytelnicze ) na kolejny okres.

9. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

10. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

3. Regulamin czytelni

1 .Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki:

– do czytelni należy wchodzić z czystymi rękoma i w niezabłoconym obuwiu;

– za uczniów przychodzących na zajęcia lekcyjne do czytelni odpowiada n-l prowadzący zajęcia; uczniowie wchodzą i wychodzą z n-lem;

– do czytelni wchodzi się bez okryć, teczek, toreb itp. oraz bez jedzenia; teczki i inne akcesoria należy pozostawić n-lowi –bibliotekarzowi;

– korzystający z czytelni powinien wpisać się do księgi obecności;

4. Regulamin Szkolnego Kącika Internetowego

4. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji naukowej w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.

6.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

8. Nie wolno wgrywać własnych programów, usuwać zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.

9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody n-la.

11. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary(np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas), w przypadku trwałego uszkodzenia komputera lub kradzieży nakładane będą kary pieniężne.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka prywatności
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ