Egzamin zawodowy

Terminy egzaminu zawodowego w 2021 roku

Sesja 1: styczeń-luty 2021

CZĘŚĆ PISEMNA:    12.01.2021r

1) godz. 10.00 (60 min) –      AU.22, MG.18 – sala nr 37

2) godz. 12.00 (60 min) –      BD.30, AU.32 – sala nr 37

3) godz. 14.00 (60 min) –      MG.43, A.32  – sala nr 37

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

L.p.  

Zawód

Kwalifikacja Data egzaminu/

godzina

Uwagi
1
Technik logistyk (11zd)
AU.22; 120 min; d
2021-01-11/9.00
s.25
2
Technik budownictwa (3zd)
BD.30; 180 min; d
A.31; 120min; d
2021-01-11/9.00
s.37
3
Technik logistyk (7zd)
AU.32; 120 min; d
A.32; 120 min; d
2021-01-11/13.00
s.25
4
Technik pojazdów samochodowych (5zd)
MG.43; 120 min; d
2021-01-11/13.00
s.37

źródło: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EPKwZ_2020-%20Komunikat%20o%20harmonogramie-aktualizacja%20dla%20PP2017.pdf

Komunikat-o-przyborach-na-egzamin-praktyczny

Komunikat_o_przyborach-na-egzamni-pisemny

Zasady BHP podczas egzaminu

Harmonogram egzaminów zawodowych