Ważny komunikat

Category: Aktualności 98

Informacja o klasach które w danym roku szkolnym będą miały praktyki zawodowe,

3 TL- 140 godzin (7 godzin dziennie, 4 tygodnie)- termin- 04.05-31.05.2023 r.

3 TPS- 140 godzin(7 godzin dziennie, 4 tygodnie) – termin- 04.05-31.05.2023 r.

3 TB- 140 godzin (7 godzin dziennie, 4 tygodnie)- termin- 06.02-03.03.2023 r.

4 TBS- 120 godzin (8 godzin dziennie, 3 tygodnie)- termin- 04.05-24.05.2023 r.

4 TLP- 120 godzin (8 godzin dziennie, 3 tygodnie)- termin- 04.05-24.05.2023 r.

Szkolny opiekun praktyk zawodowych- Kamil Karapuda

Dokumenty dotyczące praktyk (do pobrania ze strony szkoły):

  1. Umowa o realizację praktyki zawodowej
  2. Regulamin praktyk
  3. Programy praktyk zawodowych
  4. Karta przebiegu praktyki

Dzienniczek praktyki zawodowej (do kupienia przez ucznia)

Related Articles