WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ U UCZNIÓW

Category: Aktualności 196

Dnia 18 listopada 2017 r. w Hotelu Zamek w Rynie odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej Powiatowego Centrum Edukacyjnego pt.: „Praca z uczniem zdolnym” Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji zadań wynikających z udziału szkoły w międzynarodowym projekcie „OUR WORK TO EXTRACT ORES” Programu Erasmus+, którego koordynatorem jest Turcja a partnerami są: Macedonia, Rumunia i Polska.
Szkolenie miało formę 5-godzinnego wykładu w dwóch modułach, na którym uczestnicy zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami:
– Podstawy prawne regulujące pracę z uczniami zdolnymi;
– Różnice między zdolnościami, uzdolnieniami a talentem;
– Model pracy z uczniem zdolnym w szkole – podstawy psychologiczne, czynniki środowiskowe;
– Charakterystyka ucznia zdolnego – mocne i słabe strony;
– Uczeń zdolny i „podwójnie wyjątkowy”;
– Sposoby identyfikacji ucznia zdolnego – nominacje;
– Narzędzia badawcze służące do diagnozowania ucznia zdolnego;
– Planowanie pracy z uczniem zdolnym: plan kierunkowy, wynikowy i metodyczny;
– Metody stymulujące myślenie twórcze w procesie dydaktycznym, czyli jak wyzwolić kreatywność uczniów?
– Zadania twórcze na lekcjach, czyli nauka w działaniu – przykłady;
– Kształcenie uczniów zdolnych – indywidualne programy i indywidualny tok nauczania;
– Model Wspierania Uzdolnień.
Zaletą szkolenia były praktyczne wskazówki i przykłady poparte 30-letnim doświadczeniem zawodowym wykładowczyni co do tego, jak planować pracę z uczniem zdolnym, jak współpracować z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę, by umożliwić uczniom realizację indywidualnego toku nauczania oraz programu nauczania.
Realizacja szkolenia oraz catering w jego trakcie zostały sfinansowane ze środków unijnych Programu Erasmus +.
Ogromne podziękowania składam wykładowcy – Pani Beacie Jeziorskiej współpracującej z Instytutem Kształcenia EKO-TUR – za profesjonalne podejście, wszystkim obecnym nauczycielom oraz dyrekcji szkoły za udział w wyjazdowej radzie pedagogicznej oraz Pani Teresie Karwowskiej-Łukasik – za zorganizowanie pobytu w Hotelu Zamek w Rynie.

Autor artykułu: Ewa Charkiewicz – koordynator szkolny projektu.
Kętrzyn, 20.11.2017 r.

Related Articles

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka prywatności
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ