Konkurs wiedzy o prawie pracy „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Category: Konkursy 135

14 listopada 2017r na 3 godzinie lekcyjnej w naszej szkole odbędzie się szklony etap konkursu „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw
i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy
o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa
oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.
Wszelkie dodatkowe informacje, regulamin konkursu, zbiór przykładowych testów oraz zgłoszenia do konkursu u organizatorów – p. Iwony Kostuś lub p. Bogdana Garbara.

Dla zwycięzców przewidziane nagrody!

Related Articles