Technik budownictwa

Uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Zadania zawodowe:

 • analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych
 • wykonywanie rysunków budowlanych
 • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania
 • wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych
 • określanie gruntów budowlanych, ich właściwości i zastosowania do celów fundamentowych
 • kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i robotami w obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac
 • prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem
 • projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń oraz wykonywanie obliczeń budowlanych elementów statycznych
 • dobieranie optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych
 • organizowanie pracy podwykonawców na budowie
 • ustalanie norm pracy dla różnych robót budowlanych
 • określanie stanu zużycia elementów budowlanych i sposobu ich naprawy
 • organizowanie pracy polowego laboratorium materiałów budowlanych
 • organizowanie pracy wytwórni półfabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie budowy
 • kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie z uwzględnieniem prawa pracy i przepisów bhp

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, w laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w biurach projektów jako asystent projektanta. Po zakończeniu określonego stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych w wybranej przez siebie specjalności.
Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, który ma szczególne znaczenie  gospodarce kraju. Zatem zapotrzebowanie na fachowców budowlanych zawsze będzie istniało.

Kwalifikacje zawodowe:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka prywatności
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ