Egzamin maturalny

HARMONOGRAM PISEMNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO – WIOSNA 2020 – w PCE

DZIEŃ TYGODNIA DATA PRZEDMIOT-POZIOM GODZINA KLASA – ILOŚĆ SALA
poniedziałek 8 czerwca 2020 Język polski PP

Język polski PR

9:00 IV TLB

IV TPS

3 LO z

ABS

(39)

s.gim
14:00 IV TPS

3LOz

ABS

(6)

s. 37
wtorek 9 czerwca 2020 Matematyka   PP 9:00 IVTLB

IV TPS

3 LO z

ABS

(49)

s.gim
środa 10 czerwca 2020 Język angielski PP

Język angielski PR

9:00 IV TPS

IV TLB

(13)

s. 37
3 LO z

ABS

(9)

s.32
3 LOz (1) s.31
14:00 IVTLB

IV TPS

3 LO z

ABS

(15)

s. 32
3LOz

(1)

S.37
poniedziałek 15 czerwca 2020 Matematyka PR 9:00 IVTLB

(2)

s.37
wtorek 16 czerwca 2020 Biologia PR 9:00 IVTLB

(1)

s. 37
czwartek 18 czerwca 2020 Język niemiecki PP 9:00 IVTLB

(1)

s. 37
piątek 19 czerwca 2020 Geografia PR 9:00 IVTLB

3LOz

(4)

s. 37
piątek 26 czerwca 2020 Język rosyjski  PP

Język rosyjski PR

9:00 IV TPS

3 LO z

ABS

(7)

s. 37
IVTLB

(8)

s.32
14:00 IV TPS

IVTLB

ABS

(11)

s. 37
środa 24 czerwca 2020 Historia PR 14:00 3 LO z

(1)

s. 37

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH – MATURA 2020

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.


Komunikat o przyborach.
Harmonogram egzaminów w 2019 r. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat o dostosowaniach.