Egzamin maturalny

HARMONOGRAM PISEMNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO – WIOSNA 2021 – w PCE

Kiedy?

O  której?

Gdzie?

Z czego?

04.05.2021

9.00

Sala gimnastyczna

J. polski poziom podstawowy

05.05.2021

9.00

Sala gimnastyczna

Matematyka poziom podstawowy

06.05.2021

9.00

32 i 34

J. angielski poziom podstawowy

07.05.2021

9.00

32

J. angielski poziom rozszerzony

13.05.2021

14.00

31

J. hiszpański poziom podstawowy

13.05.2021

14.00

32

J. rosyjski poziom podstawowy

17.05.2021

14.00

32

J. rosyjski poziom rozszerzony

18.05.2021

14.00

32

J. hiszpański poziom rozszerzony

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH – MATURA 2020

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROCEDUR ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE OKE:

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1083&Itemid=14


Komunikat o przyborach.

Harmonogram egzaminów w 2021 r.

 Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat o dostosowaniach.