Egzamin zawodowy

Egzaminy zawodowe
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym

w sesji czerwiec 2022r

CZĘŚĆ PISEMNA: 02.06.2022r (czwartek)
1) godz. 8.00 (60 min) –        BUD.12 (5zd),                                   – sala nr 33
2) godz. 10.00 (60 min) –      SPL.01 (14zd),                                   – sala nr 33
3) godz. 12.00 (60 min) –      SPL.01 (13zd),                                   – sala nr 33
4) godz. 14.00 (60 min) –      MOT.05 (13zd)+HAN.01 (1zd),       – sala nr 33

03.06.2022r (piątek)
1) godz. 8.00 (60 min) –        MOT.05 (14zd),                                 – sala nr 33
2) godz. 10.00 (60 min) –      MOT.05 (14zd),                                 – sala nr 33
3) godz. 12.00 (60 min) –      MOT.05 (12zd)+HGT.02 (2zd),        – sala nr 33
4) godz. 14.00 (60 min) –      SPL.01 (1zd),                                     – sala nr 33

06.06.2022r (poniedziałek)
1) godz. 8.00 (60 min) –        HGT.02(14zd),                                   – sala nr 33
2) godz. 10.00 (60 min) –      HGT.02(14zd),                                   – sala nr 33
3) godz. 12.00 (60 min) –      HGT.02(10zd)+HAN.01(4zd),          – sala nr 33
4) godz. 14.00 (60 min) –      HAN.01(14zd),                                  – sala nr 33

21.06.2022 (wtorek),
godz. 10.00 (60 min), TG.07, AU.20 – sala nr 36
godz. 12.00 (60 min), AU.32              – sala nr 36

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

L.p.

Zawód

Kwalifikacja Data egzaminu/

godzina

Uwagi
1 Technik logistyk SPL.01; 120 min; d 2022-06-01/9.00 (4grupy) sala nr 25, 32, 36, 37
2 Technik pojazdów samochodowych/ Mechanik pojazdów samochodowych MOT.05; 120 min; w 2021-06-01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13/8.00; 12.30; 17.00 CKZ
3 Pracownik pomocniczy mechanika MEC.06; 120 min; d 2022-06-15/8.00; 12.00  CKZ
4 Technik budownictwa BUD.12; 210 min; d 2022-06-04/8.00; 14.00 CKZ
5 Technik logistyk AU.22; 120 min; d 2022-06-20/9.00 sala nr 37
6 Technik logistyk/

Technik pojazdów samochodowych

AU.32; 120 min; d

MG.43; 120min; d

2022-06-20/13.00 sala nr 37

Egzamin praktyczny dla ZSZ:

*Sprzedawca –  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65, 11-700 Mrągowo, tel. 897413195 ckziumragowo.pl; termin: w przygotowaniu

*Kucharz – SOSW im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie, ul. Klonowa 2B, 11-400 Kętrzyn,
tel.  897512355, termin: 2022-06-13,17,18,19 godz. 8.00,12.00,16.00


Komunikat-o-przyborach-na-egzamin-praktyczny

Komunikat o przyborach na egzamin pisemny
http://kz.oke.lomza.pl/pliki/20221/Komunikat_o_pomocach-cz.pisemna-PP2012_2017.pdf

http://kz.oke.lomza.pl/pliki/20221/Komunikat_o_pomocach-cz.pisemna-PP2019.pdf

Zasady BHP podczas egzaminu