Egzamin zawodowy

Terminy egzaminu zawodowego w 2019 roku

Sesja 1: styczeń-luty 2019

  • termin składania deklaracji na egzamin: 09 września 2018r.
  • czas trwania: 9 stycznia – 16 lutego 2019r.
  • data wydania świadectw i dyplomów: 22 marca 2019r.
  • data wydania dyplomów osobom, które ukończyły szkołę 26.04.2019r. (klasa IV Technikum): 24 maja 2019r.

Sesja 2: czerwiec-lipiec 2019

  • termin składania deklaracji na egzamin: 18 lutego 2019r.;
  • dla osób, które nie zdały w I-II 2019 – 29 marca 2019r.
  • czas trwania: 17 czerwca – 04 lipca 2019r.
  • data wydania świadectw i dyplomów: 30 sierpnia 2019r.

źródło: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180809_Harmonogram_egzamin%c3%b3w_w_2019_r_EPKwZ.pdf

Harmonogram egzaminów zawodowych  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym  sesji styczeń-luty 2018/2019

CZĘŚĆ PISEMNA:    10 stycznia 2019r

1) godz. 10.00 (60 min) – A.18, A.30, A.68, B.16, M.18, T.06

2) godz. 12.00 (60 min) – A.36

3) godz. 14.00 (60 min) – A.32, M.42

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

L.p. Zawód Kwalifikacja Data egzaminu/godzina
1 Technik administracji (8) A.68, 180min, d 2019-01-09/9:00
2 Technik logistyk (4) A.31; 120 min; d 2019-01-09/9:00
3 Technik logistyk (13) A.32; 120 min; d 2019-01-09/13:00
4 Technik budownictwa (1) B.33; 180 min; dk 2019-01-09/13:00
5 Technik pojazdów samochodowych (15) M.42, 180min, d 2019-01-09/13:00
6 Technik logistyk (11) A.30; 120 min; d

 

2019-01-09/16:00
7 Technik budownictwa (1) B.16; 180 min; w 2019-01-11/9:00
8 Technik pojazdów samochodowych M.18; 120 min; w 2018-01-15/8:00; 12:00; 16:00

2018-01-16/8:00; 12:00; 16.00

9 Technik mechanik (2) M.44; 120min; dk 2019-01-16/8:00
10 Technik budownictwa (1) B.30; 180 min; dk 2019-01-17/9:00
11 Technik ekonomista (4) A.36; 180min; dk 2019-01-17/9:00


*Sprzedawca (1)
– Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach, Suwałki ul. Sejneńska 14 16-400 Suwałki, 875664239;875665314 sekretariat@zs4.suwalki.eu; termin: 2019-01-15 godz. 12.00 Egzamin praktyczny dla ZSZ (poprawkowy):