Egzamin zawodowy

Egzaminy zawodowe
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym

w sesji styczeń-luty 2021/2022

CZĘŚĆ PISEMNA:    11.01.2022r

1) godz. 8.30 (60 min) – SPL.01 – sala nr 36 (2zd)

2) godz. 10.00 (60 min) – AU.22, TG.07 – sala nr 37 (1+4zd)

3) godz. 12.00 (60 min) – AU.32 – sala nr 32, 37 (22zd)

4) godz. 14.00 (60 min) – MG.43 – sala nr 37 (15zd)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

L.p.
 Zawód
Kwalifikacja
Data egzaminu/
godzina
Uwagi
1 Technik logistyk (4zd+1zd) SPL.01; 120 min; d 2022-01-10/9.00 s.22, s.23
2 Technik logistyk (2zd) AU.22; 120 min; d 2022-01-10/9.00 s.37
3 Technik logistyk (22zd) AU.32; 120 min; d 2022-01-10/13.00 s.32, s.37
4 Technik pojazdów samochodowych (5zd) MG.43; 120 min; d 2022-01-10/13.00 s.22

Komunikat-o-przyborach-na-egzamin-praktyczny

Komunikat o przyborach na egzamin pisemny
http://kz.oke.lomza.pl/pliki/20221/Komunikat_o_pomocach-cz.pisemna-PP2012_2017.pdf

http://kz.oke.lomza.pl/pliki/20221/Komunikat_o_pomocach-cz.pisemna-PP2019.pdf

Zasady BHP podczas egzaminu