Egzamin zawodowy

Egzaminy zawodowe
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w sesji styczeń 2023r

CZĘŚĆ PISEMNA:    11.01.2023r (środa)
1) godz. 8.30 (60 min) –        BUD.12 (2zd), MOT.06 (13zd),        – sala nr 33
2) godz. 10.00 (60 min) –      BUD.14 (6zd), MOT.05 (3zd),          – sala nr 33
3) godz. 12.00 (60 min) –      SPL.04 (13zd),           – sala nr 33
4) godz. 12.00 (60 min) –      SPL.04 (14zd),           – sala nr 35
5) godz. 13.30 (60 min) –      MOT.05 (4zd), HAN.01 (5zd), HGT.02 (1zd)        – sala nr 33

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

L.p. Zawód Kwalifikacja Data egzaminu/

godzina

Uwagi
1 Technik pojazdów samochodowych (13zd)

Technik logistyk (9zd)

MOT.06; 120 min; d

SPL.01; 120 min; w

2023-01-09/9.00 sala nr 32
2 Technik logistyk (13zd)

Technik pojazdów samochodowych (2zd)

SPL.04; 120 min; w

MG.43; 120min; d

2023-01-09/13.00 sala nr 32
3 Technik logistyk (14zd) SPL.04; 120 min; w 2023-01-09/13.00 sala nr 37
4 Technik budownictwa (3zd) BUD.12; 210 min; d 2023-01-10/8.00 CKZ
5 Technik pojazdów samochodowych (2zd) MOT.05; 120 min; d 2023-01-09/12.30 CKZ
6 Technik budownictwa (6zd) BUD.14; 120 min; d 2022-01-13/8.00 sala nr 37

Harmonogram egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022-2023

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ-18%20VIII%202022.pdf


Komunikat o przyborach na egzamin

część pisemna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019.pdf

część praktyczna:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019.pdf

Zasady BHP podczas egzaminu