Grono pedagogiczne

Dyrektor PCE: Marek Moszyk

V-ce dyrektor PCE:

 1. Anna Duńska-Bołoczko
 2. Lucyna Baranowska

Kierownik CKP: Artur Kubiak

Pedagog szkolny: Magdalena Hubacz

Psycholog szkolny: Ewa Gadomska-Oleszkiewicz

NAUCZYCIELE BLOKU HUMANISTYCZNEGO:

Język polski:

 1. Lucyna Baranowska
 2. Anna Kosmowska
 3. Agnieszka Wiśniewska
 4. Magdalena Hubacz
 5. Małgorzata Hrycenko

Język angielski:

 1. Walentyna Lemańska
 2. Beata Korzeniewska-Siwek

Język rosyjski:

 1. Anna Duńska-Bołoczko
 2. Ida Pisiak
 3. Sylwia Traut

Historia i WOS:

 1. Adam Racki
 2. Rafał Chlewiński

NAUCZYCIELE BLOKU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO:

Matematyka:

 1. Barbara Borkowska
 2. Elżbieta Kozłowska
 3. Ewa Piechota
 4. Urszula Baraniecka

Chemia, Fizyka, Biologia:

 1. Wiesława Walentynowicz
 2. Alicja Biała
 3. Romualda Murawska

Geografia, EDB:

 1. Olga Zielant
 2. Wiesław Borówko

Informatyka:

 1. Marek Moszyk
 2. Rafał Chlewiński
 3. Jarosław Olejnik

NAUCZYCIELE RELIGII:

 1. Kamila Rzyp
 2. Ks. Tomasz Jarzynka

NAUCZYCIELE WYCHOWANIE FIZYCZNEGO:

 1. Krzysztof Hrycenko
 2. Krzysztof Jankielewicz
 3. Krzysztof Kamiński
 4. Alicja Biała

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH:

Przedmioty mechaniczne:

 1. Kamil Karapuda
 2. Mariusz Kasprzak
 3. Mirosław Klimowicz
 4. Artur Kubiak
 5. Piotr Zborowski
 6. Rafał Jarmuszewicz
 7. Krzysztof Kowalski
 8. Bogdan Woronowicz
 9. Ryszard Wilmont

Przedmioty budowlane:

 1. Bogdan Garbar
 2. Łukasz Żebrowski

Przedmioty logistyczne:

 1. Ireneusz Cioch
 2. Andrzej Dmowski

Przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości

 1. Irena Gorzelańczyk

Przedmioty gastronomiczne:

 1. Elżbieta Żyżyk
 2. Małgorzata Jankielewicz
 3. Dorota Dobrowolska
 4. Radosław Szulc

DORADCA ZAWODOWY :

 1. Małgorzata Hrycenko

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:

 1. Lucyna Tęcza

WYCHOWAWCY W INTERNACIE:

 1. Roman Borejko
 2. Teresa Załuska
 3. Agnieszka Cioch
 4. Monika Łazarczyk