Grono pedagogiczne

Dyrektor PCE: Marek Moszyk

V-ce dyrektor PCE:

 1. Anna Duńska-Bołoczko
 2. Lucyna Baranowska

Kierownik CKP: Artur Kubiak

Pedagog szkolny: Magdalena Hubacz

NAUCZYCIELE BLOKU HUMANISTYCZNEGO:

Język polski:

 1. Lucyna Baranowska
 2. Anna Kosmowska
 3. Agnieszka Wiśniewska
 4. Magdalena Hubacz

Język angielski:

 1. Ewa Charkiewicz
 2. Walentyna Lemańska
 3. Beata Korzeniewska-Siwek

Język rosyjski:

 1. Anna Duńska-Bołoczko
 2. Ida Pisiak
 3. Sylwia Traut

Historia i WOS:

 1. Adam Racki

NAUCZYCIELE BLOKU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO:

Matematyka:

 1. Barbara Borkowska
 2. Elżbieta Kozłowska

Chemia, Fizyka, Biologia:

 1. Wiesława Walentynowicz

Geografia, EDB:

 1. Olga Zielant

Informatyka:

 1. Marzena Dobosz

NAUCZYCIELE RELIGII:

 1. Kamila Rzyp
 2. Monika Rutkowska
 3. Ks. Tomasz Jarzynka

NAUCZYCIELE WYCHOWANIE FIZYCZNEGO:

 1. Krzysztof Hrycenko
 2. Krzysztof Jankielewicz
 3. Krzysztof Kamiński

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH:

Przedmioty mechaniczne:

 1. Jan Jagielski
 2. Kamil Karapuda
 3. Mariusz Kasprzak
 4. Mirosław Klimowicz
 5. Jan Kosowski
 6. Artur Kubiak
 7. Władysław Sytniewski
 8. Piotr Zborowski

Przedmioty budowlane:

 1. Bogdan Garbar
 2. Łukasz Żebrowski

Przedmioty logistyczne:

 1. Ireneusz Cioch
 2. Andrzej Dmowski

Przedmioty ekonomiczne:

 1. Irena Gorzelańczyk

Przedmioty gastronomiczne:

 1. Elżbieta Żyżyk
 2. Małgorzata Jankielewicz
 3. Dorota Dobrowolska

Podstawy przedsiębiorczości:

 1. Iwona Kostuś

DORADCA ZAWODOWY :

 1. Małgorzata Hrycenko

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:

 1. Lucyna Tęcza

WYCHOWAWCY W INTERNACIE:

 1. Roman Borejko
 2. Teresa Załuska