PRZEMOC JEST GŁUPIA

Category: Aktualności 253

Pod tym hasłem uczniowie naszej szkoły obejrzeli dzisiaj montaż słowno – muzyczny o funkcjach profilaktycznych. W montażu wzięli udział uczniowie klasy I TLBS, II TPS oraz III TLE. Scenariusz obejmował pokazanie różnych rodzajów przemocy – przemoc wobec dzieci, mobbing, agresja wśród nastolatków oraz przemoc na tle seksualnym. Spektakl zwracał uwagę na jej występowanie wokół nas niemal każdego dnia. Celem było uświadomienie odbiorcom, że coś,
czego za przemoc nie uznajemy, może nią być. Ale również, aby zawsze na przemoc reagować i nie stać z boku, gdy komuś obok dzieje się krzywda.
Montaż przygotowały z młodzieżą nauczycielki języka polskiego – Agnieszka Wiśniewska i Anna Kosmowska. Do jego przygotowania wykorzystano scenariusz opracowany przez panią Monikę Darmofał – Karanowską i za jej zgodą.

Autor: Anna Kosmowska

Related Articles