TOEIC® Listening & Reading

Category: Aktualności 143

Kurs języka angielskiego realizowany w ramach projektu „KURSY I STAŻE ZAWODOWE – NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE” jest projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Założeniem prowadzonych zajęć z języka angielskiego było ćwiczenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w środowisku pracy, poznanie słownictwa branżowego w zawodach technik logistyk i technik mechanik/pojazdów samochodowych oraz przygotowanie uczniów do egzaminu.

Uczniowie zostali przygotowani do egzaminu TOEIC, jednego z najpopularniejszych testów wyznaczających standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Obecnie wyniki TOEIC są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 160 krajach na całym świecie.

W ramach egzaminu uczniowie musieli udzielić odpowiedzi na 200 pytań sprawdzających dwie kompetencje: rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych. Czas egzaminu to 120 min (45 min – słuchanie, 75 min – czytanie).

W zależności od ilości punktów uzyskanych przez danego ucznia poziom znajomości języka angielskiego zostanie sklasyfikowany według poziomów Rady Europy jako poziom: A1, A2, B1, B2, C1, lub C2.

W ramach kursu języka angielskiego uczniowie: rozwinęli umiejętność płynnego komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych, poznali słownictwo branżowe w zawodzie logistyk i mechanik pojazdów samochodowych. A otwarta i przyjazna atmosfera na zajęciach motywowała uczniów do udziału w debatach, dyskusjach, burzach mózgu i pogadankach, co z kolei pozytywnie wpływało na przełamanie bariery językowej i lepsze zapamiętywanie nowego materiału.

Czekamy na kolejne kursy w ramach projektu!

Autor: Iwona Kostuś

Related Articles

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka prywatności
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ