Wielozawodowa

Branżowa Szkoła I Stopnia to idealna propozycja dla absolwentów gimnazjów, którzy chcą zdobyć nowy i poszukiwany zawód na rynku pracy. Oferta naszej szkoły jest dostosowana pod aktualne potrzeby rynku pracy.

W klasach wielozawodowych uczniowie mogą kształcić się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, dekarz, sprzedawca, kucharz, fryzjer, piekarz, tapicer, murarz i inne.

Warunkiem przyjęcia do szkoły zawodowej jest zawarta umowa z zakładem pracy potwierdzona w Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie ul. Miejska 7, tel.:897514610.

Co po szkole I stopnia?

  • Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe;
  • Będzie on mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę;
  • Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w szkole II stopnia;
  • Jeśli podejmie pracę, może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, począwszy od II klasy;
  • Aby podnosić swoje kwalifikacje, może zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe;
  • Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika;
  • Absolwenci branżowej szkoły II stopnia otrzymają takie samo świadectwo dojrzałości jak w innych szkołach;
  • Uczeń po branżowej szkole II stopnia będzie mógł ubiegać się o miejsce na wybranym kierunku studiów wyższych.
Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka prywatności
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ