ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B” – postępowanie II


Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B” – postępowanie II, w projekcie pn.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PCE KĘTRZYN.” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.1 […]

28 czerwca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B”,


Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B”, w projekcie pn.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PCE KĘTRZYN.” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. […]

18 czerwca 2018

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ,,Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn”


Aktualności

W dniu 22 grudnia 2017 r. w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ,,Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn” Nr RPWM.09.03.01-28-0006/17-00 pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa a Powiatem Kętrzyńskim. Cel projektu Celem projektu jest poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym […]

12 lutego 2018