Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ,,Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn”


Aktualności

W dniu 22 grudnia 2017 r. w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ,,Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn” Nr RPWM.09.03.01-28-0006/17-00 pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa a Powiatem Kętrzyńskim. Cel projektu Celem projektu jest poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym […]

12 lutego 2018