PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wraz z dostawą stanowisk demonstracyjnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z podziałem na 2 części: 1) Zakup stanowisk demonstracyjnych; 2) Zakup zespołów napędowych (postępowanie II) – w Projekcie pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn.” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 9.3.1 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Aktualności / środa, sierpień 29th, 2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wraz z dostawą stanowisk demonstracyjnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z podziałem na 2 części: 1) Zakup stanowisk demonstracyjnych; 2) Zakup zespołów napędowych (postępowanie II) – w Projekcie pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn.” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 9.3.1 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Informacje o przetargu znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, którego odnośnik znajduje się poniżej.

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/433/Zakup_wraz_z_dostawa_stanowisk_demonstracyjnych_do_Powiatowego_Centrum_Edukacyjnego_w_Ketrzynie_z_podzialem_na_2_czesci_3A_1_29_Zakup_stanowisk_demonstracyjnych_3B_2_29_Zakup_zespolow_napedowych__28postepowanie_II_29/