ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B” – postępowanie II


Aktualności / czwartek, Czerwiec 28th, 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B” – postępowanie II, w projekcie pn.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PCE KĘTRZYN.” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. 

Zapytania ofertowe