ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B”,


Aktualności / poniedziałek, Czerwiec 18th, 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO
PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B”,
w projekcie pn.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W PCE KĘTRZYN.” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 9
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura
kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Wynik – Unieważnienie – zakup samochodu do nauki jazdy

Pytania i wyjaśnienia z dnia 22.06.2018 r. zakup samochodu do nauki jazdy

Pytania i wyjaśnienia z dnia 21.06.2018 r. zakup samochodu do nauki jazdy

Pytania i wyjaśnienia z dnia 20.06.2018 r. zakup samochodu do nauki jazdy

Modyfikacja treści zapytania ofertowego zakup samochodu do nauki jazdy

Zmodyfikowany Zał. Nr 2 – Formularz oferty samochód do nauki jazdy

Zmodyfikowany Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia samochód do nauki jazdy

Zapytanie ofertowe zakup samochodu do nauki jazdy

Zał. Nr 4 – Projekt umowy – samochód do nauki jazdy

Zał. Nr 3 – Formularz wiedza i doświadczenie samochód do nauki jazdy

Zał. Nr 2 – Formularz oferty samochód do nauki jazdy

Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia samochód do nauki jazdy