Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ,,Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn”


Aktualności / poniedziałek, Luty 12th, 2018

W dniu 22 grudnia 2017 r. w Olsztynie została podpisana umowa o
dofinansowanie projektu ,,Modernizacja infrastruktury kształcenia
zawodowego w PCE Kętrzyn” Nr RPWM.09.03.01-28-0006/17-00 pomiędzy:

Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym
przez Zarząd Województwa a Powiatem Kętrzyńskim.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego
w placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat
Kętrzyński poprzez usunięcie braków w zakresie wyposażenia.