PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wraz z dostawą stanowisk demonstracyjnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z podziałem na 2 części: 1) Zakup stanowisk demonstracyjnych; 2) Zakup zespołów napędowych (postępowanie II) – w Projekcie pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn.” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 9.3.1 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Aktualności

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wraz z dostawą stanowisk demonstracyjnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z podziałem na 2 części: 1) Zakup stanowisk demonstracyjnych; 2) Zakup zespołów napędowych (postępowanie II) – w Projekcie pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn.” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 „Infrastruktura edukacyjna” […]

29 sierpnia 2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wraz z dostawą stanowisk demonstracyjnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie


Aktualności

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wraz z dostawą stanowisk demonstracyjnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z podziałem na 2 części: 1) Zakup stanowisk demonstracyjnych; 2) Zakup zespołów napędowych – w Projekcie pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn.” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 9.3.1 […]

11 lipca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B” – postępowanie II


Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B” – postępowanie II, w projekcie pn.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PCE KĘTRZYN.” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.1 […]

28 czerwca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B”,


Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SZKOLENIA KIEROWCÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B”, w projekcie pn.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PCE KĘTRZYN.” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. […]

18 czerwca 2018