Aktualności

Czy TIR jest  tirem?
Aktualności 78
78

Czy TIR jest tirem?

Uczestnicy w zajęciach Kursu Logistyk – Spedytor w ramach Projektu  „Kursy i staże zawodowe – nowe możliwości rozwojowe”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego…