Aktualności

Cyberprzemoc
Aktualności 76
76

Cyberprzemoc

CYBERPRZEMOC  (agresja elektroniczna) –  to stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetui narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne, rejestrowanie niechcianych filmów i zdjęć podszywanie…