BIP PCE

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy/najmu/użyczenia1

Załącznik nr 1 do Uchwały