Zaproszenie do świętowania Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej

Aby ten czas nie odszedł zbyt szybko, w szkolnej bibliotece można  jeszcze posłuchać pieśni niepodległości, przeczytać jednodniówkę okolicznościową  „Jesteśmy” wydaną przez Muzeum Historii Polski w Warszawie z soboty 11 listopada1918r., obejrzeć wystawkę o bohaterach tego czasu tak znanych powszechnie, jak i po prostu nieznanych  patriotów. Można  wymienić uwagi, jak i tylko obejrzeć, przeczytać chociażby te słowa M. Przewoźniaka:

Wolność- to dobro bez zawiści.

Naród- to wolnych ludzi jedność.

P o l s k a-  t o  s e n,   k t ó r y   s i ę   z i ś c i ł.

A wszystko to jest  n i e p o d l e g ł o ś ć.”

Można też przyjść i zapalić światło wolności, warto skorzystać, gdyż jest to szczególny m-c i rok upamiętniania niezwykłych wydarzeń dla polskości, np. 333 rocznica zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i Parkanami.

Mamy niezwykle waleczną przeszłość, walecznego ducha, jesteśmy walecznym narodem. I to jest powód do dumy narodowej, a chwilowe zaślepienia, błędy, uchybienia, to jest do wybaczenia, do wyprostowania. Zatem wykorzystujmy stosownie do drogi rozwoju miejsce, czas i możliwości. Przyjdź, zobacz, zwyciężaj…