UWAGA! OLIMPIADA!

Category: Aktualności 55

21 listopada 2022 roku o godz. 11.00  w naszej szkole odbędzie się etap szkolny do II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym. Zgłoszenia przyjmuje p. Bogdan Garbar (sala 35). 

Jest to jedyna w kraju olimpiada o takiej tematyce!!
Regulamin Olimpiady
https://pinbsw.pl/images/REGULAMIN_OLIMPIADY.pdf
Ustawa Prawo Budowlane https://isap.sejm.gov.pl/…/WDU1994089…/U/D19940414Lj.pdf
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dział 2 i 3 http://www.pinbsw.pl/images/WT_2018.pdf


ZAPRASZAMY!

Related Articles