Konkurs: Jan Paweł II- naszą inspiracją

Category: Aktualności 152

„Jan Paweł II- naszą inspiracją”. -Świętujemy 100. urodziny św. Jana Pawła II
CELE KONKURSU:
– Uświetnianie obchodów 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
– Propagowanie wiedzy o św. Janie Pawle II
– Kultywowanie pamięci o papieżu
– Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów
– Rozbudzanie aktywności twórczej
WARUNKI KONKURSU:
– Włączając się w obchody jubileuszu 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II zachęcamy dzieci i młodzież do napisania własnego krótkiego utworu literackiego, np. wiersza, opowiadania. Utwór ten, powinien dotyczyć oczywiście św. Jana Pawła II.
– Każdy uczestnik może nadesłać do konkursu tylko jedną pracę.
– Praca powinna być napisana na komputerze- może zostać  przesłana za pośrednictwem zdjęcia, skanu.
– Każda praca musi być opisana: imię, nazwisko, wiek autora, klasa i adres zamieszkania.
– Prace należy dostarczać do dnia 15.05.2020 r. na adres e-mail: monisiak1982@wp.pl W tytule maila wpisując „Jan Paweł II-naszą inspiracją.”, a w jego treści imię i nazwisko autora pracy.
Komisja konkursowa dokona oceny prac, której podlegają:
– ogólny wyraz artystyczny;
– samodzielność- praca nie może być plagiatem
– pomysłowość;
Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 18 maja 2020 r.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły  do dnia 25.05.2020 r.
Nagrody zostaną wręczone po powrocie do szkoły.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Osoby biorące udział w konkursie oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem, na zasadzie wyłączności, praw autorskich majątkowych do pracy/zdjęcia pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Administratorem danych osobowych jest Organizator,  dane te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z konkursem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Zapraszamy

Related Articles

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka prywatności
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ