Czy TIR jest tirem?

Category: Aktualności 101

Uczestnicy w zajęciach Kursu Logistyk – Spedytor w ramach Projektu  „Kursy i staże zawodowe – nowe możliwości rozwojowe”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, mogą odpowiedź już nam na to pytanie. A czy ty wiesz, co oznacza skrót T.I.R.?

W trakcie szkolenia młodzież analizowała czas pracy kierowców i załóg pojazdów z urządzeń rejestrujących, jednocześnie wskazując nieprawidłowości w czasie pracy kierowców jak też oceniając poprawność zapisów z tachografu. Każdy obliczał czas pracy kierowcy sporządzając harmonogram czasu pracy oraz czynności wykonywanych przez kierowców. Grupa 7-osobowa wskazywała oznaczenia na pojazdach zgodnie z przewożonym ładunkiem niebezpiecznym. W trakcie 48-godzinnym kursie logistycy dopasowywali środek transportu do zlecenia spedycyjnego, wypełniali dokumenty spedycyjne, czyli zlecenie i umowę.  Poznali instrukcję wysyłkową, krajowy list przewozowy, międzynarodowy list przewozowy, spedycję towarową oraz listę załadunkową.  Uczyli się stosować przepisy prawa dotyczących procedur celnych. Młodzież wyznaczała parametry usług transportowych, oceniała poprawność sporządzonych dokumentów spedycyjno-transportowych w języku polskim.  Wszyscy uczyli się łączyć przesyłki towarowe w pakiety. Najwięcej radości uczestnikom kursu Logistyk-Spedytor sprawił czas korzystania z elektronicznych giełd ładunkowych w celu poszukiwania ładunków na wolne pojazdy.

A jeśli chcesz dowiedzieć się, co oznacza skrót T.I.R. to przeczytaj art. 2 w Konwencji Celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR.  Konwencję TIR ratyfikowało 48 państw na świecie.

Opinia Sylwii Ch.:  „W styczniu tego roku uczniowie z klas logistycznych PCE wzięli udział w kursie spedycji. 

Zajęcia odbywały się popołudniami, a także w okresie ferii zimowych, a fakt, że uczniowie poświęcali swój wolny czas na uczestnictwo w zajęciach i doskonalenie swoich umiejętności spedycyjnych udowadnia, iż były to zajęcia bardzo ciekawe. 

Uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat transportu oraz jego organizacji. Szkolenie było przeprowadzone przez Panią Monikę Bunalską w bardzo atrakcyjny sposób – interesujące prezentacje multimedialne zachęcały do aktywnego uczestnictwa. Oprócz tego, aby uniknąć monotonii, uczniowie grali w gry transportowe on-line, co niewątpliwie było najciekawszą częścią kursu. 

Na zakończenie uczestnicy napisali egzamin teoretyczny oraz praktyczny sprawdzający umiejętności spedycyjne nabyte podczas kursu. Z pewnością były to bardzo atrakcyjne zajęcia.:)”

Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że warto uczestniczyć w proponowanych zajęciach w ramach projektów unijnych. Pamiętajcie o tym przy kolejnym projekcie realizowanym w PCE.

Autor:Iwona Kostuś

Related Articles

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka prywatności
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ