Brawo Wy!!!

Category: Aktualności 229

Certyfikat TOEIC® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego.

Znamy już wyniki testu TOEIC® Listening & Reading. Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali egzamin – najwyższy wynik to 700 pkt. W zależności od ilości punktów uzyskanych przez danego ucznia – poziom znajomości języka angielskiego został sklasyfikowany według poziomów Rady Europy jako poziom: A1, A2, B1, B2, C1. Tylko kilku punktów zabrakło Szymonowi (uczniowi klasy IV) do uzyskania poziomu B2 według skali Rady Europy CEF. Ale Certyfikat TOEIC® z wynikiem już 700 punktów uznawany jest przez Służbę Cywilną w Polsce w postępowaniu kwalifikacyjnym. (Podstawa prawna: DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 13 POZ. 82 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2007 r.)

Osobom podchodzącym do testu TOEIC® Listening & Reading proponuje się skorzystanie z Tabeli sprawności językowych, która szczegółowo precyzuje zdolności językowe posiadane w zależności od ilości punktów zdobytych na teście. Załączona w linku interpretacja wyników może zostać umieszczona w CV zdającego, gdyż daje ona pracodawcy precyzyjną informację o tym, jakie umiejętności językowe posiada dany kandydat. Osobom zdających test TOEIC® Speaking & Writing proponuje się również skorzystanie z Tabeli Opisu Kompetencji Językowych. Wszystkie osoby podchodzące do testu TOEIC® otrzymują certyfikat zawierający dane zdającego, punktację TOEIC® oraz datę zaliczenia testu. Certyfikaty TOEIC® występują w 5 kolorach, w zależności od punktacji uzyskanej na teście: Pomarańczowy: 10 – 215, Brązowy: 220 – 465, Zielony: 470 – 725, Niebieski: 730 – 855, Złoty: 860 – 990. Wyniki testu są ważne tak długo, jak długo niezmienny pozostaje poziom kompetencji językowej zdającego. Jednakże zaleca się powtarzanie testu co 2 lata, aby uzyskać jak najdokładniejszy pomiar znajomości języka angielskiego niezbędny do uaktualnienia danych w swoim CV.

Przykład CV z profesjonalną informacją o poziomie językowym:

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

język angielski

Certyfikat TOEIC® Listening & Reading (data egzaminu 10.12.2017r.)

700 punktów na 990 możliwych

poziom B1 według skali Rady Europy CEF

Informacje dla pracodawcy: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Dla-pracodawcy

Życzymy powodzenia w pracy zawodowej wszystkim uczestnikom kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu „KURSY I STAŻE ZAWODOWE – NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE”, projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Tabela sprawności językowych

Tabela Opisu Kompetencji Językowych

Autor: Iwona Kostuś

Related Articles

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka prywatności
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ