Aktualności

Egzaminy 2020
Aktualności 91
91

Egzaminy 2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. gzaminów: ósmoklasisty (E8) gimnazjalnego (EG) maturalnego (EM) potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) zawodowego (EZ). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj